CPA Australia: Ngành Kế toán hỗ trợ Việt Nam tiến tới mục tiêu không phát thải Carbon (Net Zero)

Content Summary

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 06/10/2021 - CPA Australia, một trong những Hiệp hội nghề nghiệp kế toán lớn nhất thế giới, đã hợp tác với 12 tổ chức, hiệp hội kế toán toàn cầu để cam kết không phát thải carbon (net zero emissions), nhằm hỗ trợ mục tiêu cam kết không phát thải carbon của Việt Nam.

CPA Australia nhận thức rõ những tác động của biến đổi khí hậu và thực hiện các hành động khẩn thiết để đạt được mục tiêu không phát thải carbon. Ngành kế toán đóng một vai trò rất quan trọng và có mặt trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Việc thực hiện mục tiêu không phát thải carbon cần đến các kỹ năng và kiến thức của các chuyên gia kế toán - những người luôn sẵn sàng chung tay hoạch định kế hoạch hành động.

Giám đốc điều hành CPA Australia – Andrew Hunter cho rằng: “Ngành kế toán có một ví trị đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu. Là những chuyên gia tư vấn đáng tin cậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những nghiên cứu sâu về những rủi ro và cơ hội liên quan tới phát triển bền vững. Điều này cũng yêu cầu chúng tôi có nghĩa vụ phải sử dụng các kỹ năng của mình để bảo vệ môi trường. CPA Australia là một tổ chức toàn cầu hoạt động trong một lĩnh vực toàn cầu và chúng tôi tự hào đóng góp vào hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.”

CPA Australia đã cam kết thực hiện mục tiêu không phát thải khí nhà kính ngay trong nội bộ tổ chức cũng như tư vấn cho chính phủ về việc chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải carbon. Chúng tôi cũng cam kết cung cấp các chương trình đào tạo và hướng dẫn cho Hội viên CPA Australia để họ có thể hỗ trợ giảm phát thải carbon trong tổ chức và doanh nghiệp của họ.

Tiến sỹ Cấn Văn Lực, Hội viên của CPA (Aust.) - Chuyên gia kinh tế cấp cao BIDV - Giám đốc Trường đào tạo và Nghiên cứu BIDV - cho biết: “Chúng tôi nhận thấy cam kết này của CPA Australia là một bước phát triển tích cực để dẫn dắt các chuyên gia kế toán và tài chính tiến tới mục tiêu phát triển bền vững và củng cố nền kinh tế xanh trong lĩnh vực tài chính, phát triển công nghệ mới và tạo ra việc làm chất lượng cao.” Tiến sỹ Cấn Văn Lực hiện cũng đang là Chủ tịch Ban tư vấn khu vực miền Bắc Việt Nam của CPA Australia.

Sự kiện ra mắt toàn cầu hôm nay là sáng kiến thuộc Mạng lưới các Hiệp hội Kế toán trong Dự án Kế toán Bền Vững (Accounting for Sustainability – A4S) của Hoàng tử Xứ Wales, trong đó CPA Australia có vai trò là thành viên. Mạng lưới này đại diện cho khoảng hơn 2,5 triệu kế toán viên chuyên nghiệp và sinh viên kế toán ở 179 quốc gia.

CPA Australia là một trong những tổ chức kế toán duy nhất trên thế giới đưa ra Báo Cáo Tích hợp Hàng năm (Annual Integrated Report) được nhận Bảo đảm Giới hạn (Limited Assurance) theo Khung <IR> (Báo cáo tích hợp) tổng thể. Chúng tôi sẽ báo cáo tiến độ thực hiện cam kết không phát thải carbon trong Báo cáo Tích hợp của mình.

Vui lòng đọc Cam Kết Không Phát Thải Carbon tại đây

Liên hệ truyền thông

Hiền Nguyễn (Hà Nội), +84 24 6263 4324 hoặc email [email protected]
Thiện Huỳnh (Hồ Chí Minh), +84 (0) 8 3520 8338 hoặc email: [email protected]